Om Sociala tjänstedjur

Djur bidrar till ett friskare, rikare och mer aktivt liv både för friska personer och för personer med behov av särskilt stöd eller vård.


Djur är bra för människors hälsa, de får oss att må bra psykiskt, fysiskt och socialt.


Ett djur tillfredsställer våra sociala behov att få känna gemenskap och tillgivenhet, få vara accepterad, uppleva glädje, ömhet och kärlek.


Kontakt med djur har flertalet positiva effekter på oss människor som t.ex. :


- Skapar glädje

- Ökar välbefinnandet och självförtroendet

- Minkar oro och ångest

- Gör oss mer sociala och intresserade av vår omgivning

- Skapar lugn och ro

- Minskar blodtryck

- Frisätter oxytocin (lugn och rohormonet)